Vrienden van

Ons koor kent een kring van “Vrienden van Nova Zembla” die het koor een warm hart toedragen. Zij ondersteunen ons met een kleinere of grotere financiële bijdrage. Eenmalig of jaarlijks.

>>> Lees verder onder de foto…

Contact
begeleiding@koornovazembla.nl

Bankgegevens
Bankrekening NL68.RABO.0174.8778.03  t.n.v. St. Koor Nova Zembla.
Kamer van Koophandel 55298788